HỘP MIẾNG LỌC NGĂN KHUẨN

85.000

  • Made in Sweden
  • Miếng lọc ngăn khuẩn dùng cho dụng cụ hút mũi Nosefrida

Mô tả

  • Made in Sweden
  • 1 hộp gồm 20 miếng lọc ngăn khuẩn
  • Miếng lọc ngăn khuẩn nên được gắn với dụng cụ hút mũi Nosefrida để chặn vi khuẩn truyền từ trẻ sang bố mẹ và ngược lại khi hút mũi cho trẻ